Thủ tục nhập cảnh tàu thuyền Việt Nam và Nước ngoài

Thứ Ba, 19/03/2019, 10:43 GMT+7

Thủ tục nhập cảnh tàu Việt Nam và nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:                                                         

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Chậm nhất 24 giờ trước khi tàu dự kiến đến vị trí dự kiến đến cảng người làm thủ tục phải gửi Bản khai an ninh tàu biển theo Mẫu số 41 Nghị định 58/2017/NĐ-CP cho Cảng vụ.

- Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng biển người làm thủ tục phải gửi Thông báo tàu đến cảng theo mẫu số 42 Nghị định 58/2017/NĐ-CP cho Trực ban Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn hoặc Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô. Việc thông báo tàu thuyền đến cảng biển được miễn thực hiện đối với các tàu thuyền sau đây:

            *  Tàu Công vụ đang thực hiện nhiệm vụ, tàu đón trả hoa tiêu;

          * Tàu thuyền chuyên dùng thực hiện các hoạt động sau đây:

          - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

          - Bảo đảm am toàn hàng hải.

          - Phòng chống cháy nổ, phòng chống tràn dầu

          * Các trường hợp cấp thiết khác.

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ biết chính xác thời gian tàu đến. Trường hợp có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển hoặc có người trốn trên tàu, trong lần xác báo cuối cùng phải thông báo rõ tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác. Việc xác báo tàu thuyền đến cảng biển không áp dụng đối với các tàu thuyền được miễn thực hiện việc Thông báo tàu đến.

- Chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi tàu thuyền đã vào neo đậu an toàn tại vị trí theo chỉ định của Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn, người làm thủ tục nộp hồ sơ để làm thủ tục cho tàu thuyền nhập cảnh tại Trụ sở chính hoặc Văn phòng đại diện Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tại Vũng Rô.

Đối với tàu chở khách hoặc trường hợp có đủ cơ sở để nghi ngờ tính xác thực của việc khai báo về kiểm dịch của tàu thuyền hoặc tàu thuyền đến từ những khu vực có dịch bệnh liên quan đến người, động vật hoặc thực vật, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan tiến hành thủ tục theo quy định tại vùng kiểm dịch, thủ tục được thực hiện tại tàu thuyền theo quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan phải thông báo cho Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn và người làm thủ tục.

b) Giải quyết TTHC:

- Sau khi nhận được xác báo tàu thuyền đến cảng biển, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn  phải thông báo ngay cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác biết để phối hợp.

- Chậm nhất 02 giờ kể từ khi nhận được xác báo tàu đã đến vị trí đón trả hoa tiêu, Giám đốc cảng vụ hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm chỉ định vị trí neo đậu cho tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

- Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (hoặc Văn phòng đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô) và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cho tàu thuyền nhập cảnh, kiểm tra hồ sơ.

          Trong thời hạn không quá 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành làm thủ tục cho tàu thuyền nhập cảnh.

2. Cách thức thực hiện:

- Gửi Thông báo tàu đến, xác báo tàu đến, hồ sơ, giấy tờ của tàu thuyền bằng Fax, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia trên cổng thông tin một cửa Quốc gia, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

          Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                    Fax. ( 02573 ) 511661

                   Email. dangvupy@yahoo.com

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Các giấy tờ phải nộp bao gồm (bản chính) mỗi loại 01 bản:

          + 03 bản khai chung theo mẫu , nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu;

          + 03 danh sách thuyền viên theo mẫu , nộp cho Cảng vụ hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu ;

          + 03 danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu , nộp cho Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu;

          + Bản khai vũ khí và vật liệu nổ (nếu có) theo Mẫu số , Bản khai người trốn trên tàu (nếu có) theo Mẫu số 34; nộp cho Biên phòng cửa khẩu.

          + 01 bản khai hàng hoá theo mẫu 43, nộp cho Hải quan cửa khẩu;

          + 03 bản khai hàng hoá nguy hiểm (nếu có) theo mẫu, nộp Hải quan cửa khẩu và Cảng vụ Hàng hải;

          + 01 bản khai dự trữ của tàu theo mẫu  nộp cho Hải quan cửa khẩu;

          + 01 Bản khai hành lý phải nộp thuế, bị cấm hoặc hạn chế của hành khách, thuyền viên, người đi theo tàu (nếu có) theo Mẫu nộp cho Hải quan cửa khẩu;

+ 01 Giấy khai báo y tế hàng hải theo mẫu  nộp cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế;

+ Giấy khai báo y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người (nếu có) theo Mẫu nộp cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế;

+ 01 bản khai kiểm dịch thực vật (nếu có) theo mẫu  nộp cơ quan kiểm dịch thực vật;

+ 01 bản khai kiểm dịch động vật (nếu có) theo mẫu  nộp cơ quan kiểm dịch động vật;

+ Giấy phép rời cảng nộp Cảng vụ hàng hải.

 

- Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền (trình Cảng vụ hàng hải);

+ Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định (trình Cảng vụ hàng hải);

+ Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định (trình Cảng vụ hàng hải);

+ Hộ chiếu thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (trình Biên phòng cửa khẩu);

+ Sổ thuyền viên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương (trình Cảng vụ hàng hải);

+ Phiếu tiêm chủng quốc tế của thuyền viên (trình cơ quan Kiểm dịch y tế);

+ Các giấy tờ liên quan đến hàng hóa chở trên tàu (trình Hải quan cửa khẩu);

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế (trình cơ quan kiểm dịch y tế);

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, nếu có (trình cơ quan kiểm dịch thực vật);

+ Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của nước xuất hàng (trình cơ quan kiểm dịch động vật);

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường, nếu là tàu chuyên dùng vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hóa nguy hiểm khác (trình Cảng vụ hàng hải);

+ Hộ chiếu, Phiếu tiêm chủng quốc tế của hành khách (nếu có, khi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan yêu cầu);

+ Giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo quy định (trình Cảng vụ hàng hải).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).     

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 01 giờ,kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

- Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

- Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn

- Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn

- Kiểm dịch y tế ( TT y tế dự phòng Bình Định )

- Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô

- Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Rô

- Kiểm dịch y tế ( TT y tế dự phòng Phú Yên )

- Kiểm dịch động thực vật.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hoàn tất nhập cảnh cho tàu vào hoạt động tại cảng.

8. Phí, lệ phí:

- Phí trọng tải: Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

- Phí neo đậu (nếu có): Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ;

- Phí thủ tục: Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ;

- Phí kháng nghị hàng hải (nếu có): Theo biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/11/2008 của Bộ Tài chính;

- Phí bảo đảm hàng hải: Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ;

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Áp dụng theo Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính Phủ

 

STT

Tên mẫu

Số mẫu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- Bản khai an ninh tàu biển

- Thông báo tàu đến cảng ;

- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách;

- Bản khai hàng hoá;

- Bản khai hàng hoá nguy hiểm;

- Bản khai dự trữ của tàu;

- Bản khai hành lý của hành khách, t. viên;

- Giấy khai báo y tế hàng hải;

- Bản khai kiểm dịch thực vật;

- Bản khai kiểm dịch động vật;

41

42

42

47

48

43

49

50

51

52

53

54

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tất cả các loại tàu thuyền chỉ được phép vào cảng biển Quy Nhơn và Vũng Rô khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

- Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.

- Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển Việt Nam.