Thủ tục vào cảng cho tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:18 GMT+7

Thủ tục vào cảng cho tàu Việt Nam hoạt động tuyến nội địa.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Chậm nhất 08 giờ trước khi tàu dự kiến đến cảng biển người làm thủ tục phải gửi Thông báo tàu đến theo mẫu cho Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn hoặc Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô . Việc thông báo tàu thuyền đến cảng biển được miễn thực hiện đối với các tàu thuyền sau đây:

            *  Tàu Công vụ đang thực hiện nhiệm vụ, tàu đón trả hoa tiêu;

          * Tàu thuyền chuyên dùng thực hiện các hoạt động sau đây:

          - Hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

          - Bảo đảm am toàn hàng hải.

          - Phòng chống cháy nổ, phòng chống tràn dầu

          * Các trường hợp cấp thiết khác.

- Chậm nhất 02 giờ trước khi tàu dự kiến đến vùng đón trả hoa tiêu, người làm thủ tục phải xác báo cho Cảng vụ biết chính xác thời gian tàu đến. Trường hợp có người ốm, người chết, người cứu vớt được trên biển hoặc có người trốn trên tàu, trong lần xác báo cuối cùng phải thông báo rõ tên, tuổi, quốc tịch, tình trạng bệnh tật, lý do tử vong và các yêu cầu liên quan khác. Việc xác báo tàu thuyền đến cảng biển không áp dụng đối với các tàu thuyền được miễn thực hiện việc Thông báo tàu đến.

- Chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại cầu cảng hoặc 04 giờ kể từ khi tàu đã vào neo đậu tại các vị trí khác trong vùng nước cảng, người làm thủ tục nộp hồ sơ để làm thủ tục cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển tại Trụ sở chính hoặc đại diện Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tại Vũng Rô.

b) Giải quyết TTHC:

- Cảng vụ hàng hải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;

- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục nộp và xuất trình đủ giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hàng hải làm thủ tục cho tàu vào cảng biển; Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

2. Cách thức thực hiện:

- Gửi Thông báo tàu đến, xác báo tàu đến, hồ sơ, giấy tờ của tàu thuyền bằng Fax, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia trên cổng thông tin một cửa Quốc gia, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                   Fax. ( 02573 ) 511661

                   Email. dangvupy@yahoo.com

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Đối với tàu biển:

+ Các giấy tờ phải nộp bao gồm (bản chính):

          * 01 Bản khai chung theo mẫu;

          * 01 Danh sách thuyền viên theo mẫu;

          * 01 Danh sách hành khách (nếu có) theo mẫu;

          * Giấy phép rời cảng.

+ Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

          * Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền;

          * Các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật của tàu theo quy định;

          * Sổ thuyền viên;

          * Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên theo quy định.

- Đối với các loại tàu thuyền khác, giấy tờ phải nộp và xuất trình thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:01 (bộ).      

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 01 giờ, kể từ khi người làm thủ tục đã nộp, xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Hoàn tất nhập cảnh cho tàu vào hoạt động tại cảng.

8. Phí, lệ phí:

          Áp dụng theo quy định tại các điều 12,13,14,15 Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Áp dụng theo Phụ lục Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính Phủ

 

STT

Tên mẫu

Số mẫu

1

2

3

4

 

- Thông báo tàu đến cảng;

- Bản khai chung;

- Danh sách thuyền viên;

- Danh sách hành khách.- Bản khai kiểm dịch động vật;

42

42

47

48

 

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tất cả các loại tàu thuyền chỉ được phép vào cảng biển Quy Nhơn và cảng biển  Vũng Rô khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.