Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:31 GMT+7

Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

1. Trình tự thực hiện:                                                         

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Nếu tai nạn, sự cố xảy ra trong khi tàu hành trình trên biển thì kháng nghị hàng hải phải được trình Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn  trong vòng 24 giờ kể từ khi tàu ghé vào cảng.

- Nếu tai nạn, sự cố xảy ra khi tàu đang lưu tại cảng thì kháng nghị hàng hải phải được trình Cảng vụ trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, sự cố đó.

- Nếu tai nạn, sự cố xảy ra có liên quan đến hàng hoá trong hầm hàng thì kháng nghị hàng hải phải được trình trước khi mở nắp hầm hàng.

- Nếu không thể trình kháng nghị hàng hải trong thời hạn quy định thì trong kháng nghị hàng hải phải ghi rõ nguyên nhân của sự chậm chễ đó.

b) Giải quyết TTHC:

          Phòng Pháp chế hàng hải – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

          Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn có trách nhiệm xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải không quá một giờ làm việc.

2. Cách thức thực hiện:

          Thuyền trưởng tàu Việt Nam, tàu nước ngoài trình trực tiếp hồ sơ xin xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Phòng pháp chế hàng hải – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn:

          Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Điện thoại. ( 02563 ) 891747

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                   Điện thoại. ( 0573 ) 511661

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

- Các giấy tờ phải nộp bao gồm (bản chính):

          + Kháng nghị hàng hải (02 bản);

+ Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc (02 bản);

+ Bản trích sao hải đồ liên quan đến vụ việc (02 bản).

- Các giấy tờ phải xuất trình bao gồm (bản chính):

+ Nhật ký hàng hải;

+ Hải đồ liên quan đến vụ việc.

b) Số lượng hồ sơ: ít nhất 02 (bộ).    

c) Kháng nghị hàng hải được lập, xác nhận bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

4. Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất 01 giờ,kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Thuyền trưởng tàu Việt Nam và tàu nước ngoài.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải gồm các nội dung sau đây:

a. Ngày, giờ nhận trình kháng nghị hàng hải;

b. Xác nhận việc đã nhận trình kháng nghị hàng hải;

c. Họ, tên, chức danh và chữ ký của người xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải;

d. Đóng dấu của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô.

8. Phí, lệ phí:

- Phí kháng nghị hàng hải theo Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Kháng nghị hàng hải của thuyền trưởng tàu biển Việt Nam, thuyền trưởng tàu biển nước ngoài đang hoạt động tại các cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC  ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

- Thông tư số 30/2016TT-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.