Thông tin cầu cảng

Thứ Tư, 20/03/2019, 10:00 GMT+7

STT

CẢNG

CẦU, BẾN

CÔNG BỐ CHO PHÉP TÀU (DWT)

CHIỀU DÀI CẦU BẾN (M)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI GẦN NHẤT

ĐỘ SÂU

(M)

NGÀY THÔNG BÁO

Khu vực Cảng biển Quy Nhơn

 

1

Quy Nhơn

Cầu 1

35.000 (Giảm tải)

350

-7,4

08/02/2018

 

 

Cầu 2

20.000 (Giảm tải)

174

-8,9

08/02/2018

 

 

Cầu 3

10.000

174

-8,9

08/02/2018

 

 

Cầu 4

50.000 (Giảm tải)

170

-11,8

08/02/2018

2

Tân Cảng Quy Nhơn

Cầu Tân Cảng Quy Nhơn

50.000 (Giảm tải)

200

-12,5

04/09/2013

3

Thị Nại

TN 1

30.000 (Giảm tải)

167

-8,0

02/12/2015

 

 

TN 2

5.000

123

-7,6

02/12/2015

4

Tân Cảng Miền Trung

Tân Cảng Miền Trung

15.000

140

-8,6

17/01/2011

5

Cảng Xăng Dầu Bình Định

Bến phao xăng dầu Bình Định

10.000

227,4

-6,4

16/05/2018

6

Bến Phao An Phú

 

1.000

60

-3,5

12/10/2006

Khu vực Cảng biển Vũng Rô

7

Cảng Tổng Hợp Vũng Rô

 

3.000

78

-5,5

19/07/2016

8

Cảng Xăng Dầu Vũng Rô

Bến phao xăng dầu Vũng Rô

5000

114

-4,7

05/07/2017