In trang này

Cấp phép tổ chức diễn tập quân sự, thể thao, giải trí và các hoạt động tương tự trong vùng nước cảng

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:43 GMT+7

Cấp phép tổ chức diễn tập quân sự, thể thao, giải trí

và các hoạt động tương tự trong vùng nước cảng

1. Trình tự thực hiện:                                                         

a) Nộp hồ sơ TTHC:

          Người làm thủ tục gửi văn bản đề nghị theo biểu mẫu tại Phòng An toàn- thanh tra hàng hải – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô.

b) Giải quyết TTHC:

          Phòng An toàn- thanh tra hàng hải – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô tiếp nhận văn bản đề nghị.

          Văn bản chấp thuận của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cấp trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đề nghị.

          Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

          Gửi văn bản đề nghị bằng Fax, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

          Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

Tại cảng biển Vũng Rô – Phú Yên:

                   Fax. ( 02573 ) 511661

                   Email. dangvupy@yahoo.com

                   Địa chỉ bưu chính: Thôn Vũng Rô Xã Hoà Xuân Nam Huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ:

Văn bản đề nghị theo biểu mẫu

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).     

4. Thời hạn giải quyết:

 Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi nhận Văn bản đề nghị theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn; Đại diện CVHH Quy Nhơn tại Vũng Rô

8. Phí, lệ phí:

Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị cho phép tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải. – Mẫu 35 Phụ lục Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân tổ chức phải được cơ quan chức năng cấp phép, các phương tiện tham gia hoạt động phải đủ điều kiện an toàn theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn - Địa chỉ: Số 01 Đường Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên cangvuhanghaiquynhon.gov.vn