In trang này

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải

Thứ Ba, 19/03/2019, 14:45 GMT+7

Phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn hàng hải

1. Trình tự thực hiện:                                                         

a) Nộp hồ sơ TTHC:

          Người làm thủ tục gửi văn bản đề nghị theo biểu mẫu ( Mẫu số 2 – Nghị định 05/2017/NĐ- CP ) tại Phòng Pháp chế – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn;

b) Giải quyết TTHC:

          Phòng Pháp chế – Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn tiếp nhận văn bản đề nghị.

          Văn bản chấp thuận của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận văn bản đề nghị.

          Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

          Gửi văn bản đề nghị bằng Fax, khai báo điện tử trên cổng thông tin một cửa Quốc gia, nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

          Tại Cảng biển Quy Nhơn:

                 Fax. ( 02563 ) 893106

Email. paquynhon@gmail.com

Địa chỉ bưu chính: Số 01 Phan Chu Trinh – Thành phố Quy Nhơn.

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1 Thành phần Hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ- CP;

b) Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình;

c) Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình;

d) Bản chính phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 

4. Thời hạn giải quyết:

 Chậm nhất 07 ngày, kể từ khi nhận Văn bản đề nghị theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn;

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản phê duyệt của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn;

8. Phí, lệ phí:

Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải - Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ- CP;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

 

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn - Địa chỉ: Số 01 Đường Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên cangvuhanghaiquynhon.gov.vn