In trang này

Giải quyết khiếu nại lần 2

Thứ Ba, 19/03/2019, 15:10 GMT+7

Giải quyết khiếu nại lần 2

1.     Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

+ Bước 2: Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại.

Xác minh thông tin, tài liệu những bằng chứng về nội dung khiếu nại.

+ Bước 3: Ra Quyết định giải quyết khiếu nại.

+ Bước 4: Gửi kết quả giải quyết cho người khiếu nại.  

2.      Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng tiếp dân – lầu 2 văn phòng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 1 Phan Chu Trinh thành phố Quy Nhơn.

Điện thoại: 02563 891809  Fax. 02563 893106

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn khiếu nại.

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1.

+ Quyết định hành chính/hành vi bị khiếu nại.

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền).

+ Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

8. Phí, lệ phí:

Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn khiếu nại (của cơ quan tổ chức, cá nhân) BM 32

+ Giấy ủy quyền khiếu nại BM41.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật khiếu nại.

 + Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật tố cáo.

 + Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.

 

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn - Địa chỉ: Số 01 Đường Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên cangvuhanghaiquynhon.gov.vn