nil

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HÀNG HẢI 2019

Thứ Tư, 15/05/2019, 09:20 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng hải năm 2019