Nil

Quy chế phối hợp trong phòng chống Covid-19 tại cảng biển quy nhơn

Thứ Ba, 07/09/2021, 16:58 GMT+7

Quyết định số 671/QĐ-CVHHQNh ngày 31/8/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn ban hành kèm theo Quy chế phối hợp trong phòng chống dịch Covid-19 tại Cảng biển Quy Nhơn
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2