Nil

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ TRÊN TÀU CHỞ KHÁCH DU LỊCH

Thứ Tư, 01/04/2020, 09:56 GMT+7

Công văn số 1118/CHHVN-VTDVHH ngày 31/03/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc khai báo y tế trên tàu chở khách du lịch.