Nil

Thông báo về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 15/07/2021, 08:57 GMT+7

Công văn số 535/CVHHQNh-PC ngày 14/7/2021 của Gíám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn về việc áp dụng biện pháp bổ sung phòng, chống Covid-19 tại các cảng biễn Quy Nhơn và Vũng Rô
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2