CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN

Địa chỉ Số 01 Phan Chu Trinh, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại 0256 3891809
Fax 0256 3893106.
Email cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Hotline  
Website http://cangvuhanghaiquynhon.gov.vn