Nil

Quyết định số 1418/QĐ-BGTVT NGÀY 07/11/2023

Thứ Ba, 12/12/2023, 10:58 GMT+7

Ngày 07/11/2023, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giao thông vận tải