Giải quyết tố cáo

Thứ Ba, 19/03/2019, 15:13 GMT+7

Giải quyết tố cáo

1. Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người tố cáo, trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

+ Bước 2: Kiểm tra xác minh thông tin, tài liệu những bằng chứng về nội dung tố cáo.

+ Bước 3: Ra Quyết định giải quyết tố cáo.

+ Bước 4: Gửi kết quả giải quyết cho người tố cáo.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng tiếp dân – lầu 2 văn phòng Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

Số 1 Phan Chu Trinh thành phố Quy Nhơn.

Điện thoại: 02563 891809  Fax. 02563 893106

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn tố cáo.

+ Những cơ sở, chứng cứ liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

 Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kết luận giải quyết tố cáo.

8. Phí, lệ phí:

Không              

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Đơn tố cáo theo BM 46.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật khiếu nại.

 + Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 – Luật tố cáo.

 + Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại.

+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.