Nil

TÀI LIỆU GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Thứ Sáu, 17/05/2024, 09:13 GMT+7

Tài liệu tham khảo phục vụ việc Thực hiện công văn số 1926/CHHVN-VTDVHH ngày 10/05/2024 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo các Quyết định về giá dịch vụ tại cảng biển