Tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 02 năm 2019

Thứ Hai, 18/03/2019, 14:29 GMT+7

Tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 02 năm 2019 (Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019) như sau:

1. Tháng 02/2019 xảy ra 01 vụ tai nạn hàng hải.

2. So với tháng 01/2019, số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 02/2019 không đổi (01/01); số người chết và mất tích giảm 01 người (00/01); số người bị thương không đổi (00/00).         

3. So với tháng 02/2018, số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 02/2019 giảm 01 vụ (01/02); số người chết và mất tích giảm 01 người (00/01); số người bị thương không đổi (00/00).

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam.

Các bài đã đăng