KHU NEO ĐẬU CHỜ ĐỢI CẦU, ĐỢI LUỒNG, KẾT HỢP TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU THUYỀN TẠI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG RÔ(PHÚ YÊN) DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUY NHƠN QUẢN LÝ

Thứ Hai, 22/02/2021, 09:38 GMT+7